Cieľom predmetu je získať základné teoretické znalosti o narušenej komunikačnej schopnosti, 

Pedagogika mentálne postihnutých
Pedagogika psychosociálne narušených