Vítame Vás v kurze Didaktika telesnej výchovy.

Cieľom  predmetu je osvojenie si  základných teoretických, didaktických a praktických  postupov , zásad a poznatkov o výučbe  telesnej výchovy detí predškolského a mladšieho školského veku.