Vítam Vás v kurze Didaktika elementárneho čítania a písania, ktorý predstavuje elektronickú podporu prezenčnej výučby predmetu.