Vyučovací predmet Výtvarné praktikum vychádza zo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra.
Cieľom predmetu je práca s výtvarnými materiálmi, aj s tými , ktorých prvotný účel použitia nie je pre výtvarné činnosti (textílie, drevo, drôt, plast, koža, kameň, prírodniny, a i.). A, okrem teórie, zameriavame sa na praktické výtvarné činnosti (podľa možností predovšetkým v plenéri), na využitie digitálnych technológií vo výtvarnej výchove a typ práce v tzv. výtvarných radoch.