• Kurz vznikol v rámci projektu Implementácia Learning Management System do matematickej a odborovodidaktickej prípravy budúcich učiteľov preelementaristov a elementaristov (Projekt č. 163-009PU-4/2010).
  • Cieľom kurzu jesystematizovať vedomosti z geometrie získané počas školského vzdelávania a doplniť ich o nové poznatky a získať schopnosť didakticky interpretovať poznatky z geometrie do vyučovania geometrie v primárnej škole.