Vítam Vás v kurze Edukoógia predškolskej a školaskej telesnej výchovy.

Cieľom predmetu je osvojenie vývinových osobitostí detí predškolského a mladšieho školského veku z hľadiska požiadaviek telesnej výchovy, zákonitosti TV procesu, rozvíjanie pohybových schopností, osvojovanie pohybových zručností, skvalitňovanie motorickej výkonnosti pomocou pohybových programov realizovaných v rámci TV procesu v materských školách a na I. stupni ZŠ, i v záujmovej telesnej výchove