Rodina a materská škola patria v živote dieťaťa predškolského veku medzi dve najzákladnejšie a najdôležitejšie inštitúcie. Medzi tieto dve základne inštitúcie vstupujú ešte ďalšie, ktoré napomáhajú rodine a materskej škole pri zdolávaní rôznych problémov. Je dôležité, aby všetky inštitúcie  dokázali spolu kooperovať v záujme potrieb dieťaťa.