Kombinované výtvarné techniky sú všetky výtvarné techniky, ktoré vzniknú primerane vhodnými kombináciami alebo postupmi. Výtvarné umenie ponúka množstvo umeleckých metód, ktoré sú vzájomne kombinovateľné a ich výsledok je už individuálnou výtvarnou výpoveďou každého tvorcu.

Ak pracujeme týmito spôsobmi s deťmi, ktoré majú vlastnú kombinačnú tvorivosť, snažíme sa o ich pochopenie nápadu s tým, že sa usilujeme o im veku primerané zachovávanie estetických a technických kritérii.

Predmet ponúka súčasný pohľad na vzájomné a rôznorodé kombinácie výtvarných techník a ich uplatnenie vo výtvarnom prejave a v práci s deťmi a v individuálnom výtvarnom komunikovaní.

Kombinácia výtvarných techník pri pohladnici

Kombinácia pastelu a akvarelu