Cieľom kurzu je oboznámiť sa s teoretickými základmi o programoch. V modelových situáciach sa naučíť písomne spracovať, vyhodnocovať a prezentovať individuálne vzdelávacie programy pre žiakov, učňov s mentálnym postihnutím.