Cieľom kurzu je zdokonaliť a získať matematické zručnosti a poznatky v elementárnej aritmetike, algebre a v geometrii, ktoré sú východiskom pre matematické vzdelávanie žiakov v špeciálnych základných školách.