Interdisciplinárne zameraný predmet Prírodovedná a technická záujmová činnosť svojim cieľom a obsahom dopĺňa poznatky a informácie pre študentov z obsahu vzdelávania a výchovy detí v materskej škole pri rozvíjaní zmyslového vnímania, rozvíjaní pozorovacích schopností a navrhovaní záujmových aktivít pre žiakov v školskom klube a v záujmových útvaroch.