V predmete Sociológia a sociálna patológia sa študenti oboznámia s historickým pozadím, základnými sociologickými teóriami a súčasnými trendami. Tento predmet oboznámi študentov tiež s patológiou vychádzajúcou zo sociálneho prostredia. Cieľom predmetu je oboznámiť ich s jej klasifikáciou, príčinami a teóriami, ktoré vysvetľujú jednotlivé sociálno-patologické javy.