Liečebno- výchovné pôsobenie hudby na ohrozených, postihnutých alebo narušených jedincov prostredníctvom hudobno - terapeutických techník