Predmet Tvorivá dielňa ponúka možnosti zdokonaľovania sa v elementárnej detskej hudobnej tvorivosti.