Cieľom predmetu je získať vedomosti z výtvarného a hudobného umenia, ktoré sú potrebné pre ich plnohodnotnú recepciu a didaktickú interpretáciu.