Tento kurz ponúka návody, ako optimalizovať svoje pisateľské zručnosti a zdokonaľovať sa v sebaexpresii prostredníctvom písaného slova.