Kurz Vývinovej psychológie Vám pomôže zorientovať sa vo vývinových zákonitostiach obdobia detstva a dospievania. Získate základné informácie o pojmoch z vývinovej psychológie a o osobitostiach vývinu v jednotlivých vekových obdobiach.