Zvládnutie techniky a metodiky behov a hodov. Zvládnutie metodických postupov nácviku jednotlivých atletických zručností, hier a súťaží. Zvládnutie techniky skoku, osvojenie si metódy rozvoja  vytrvalostných schopností - praktické využitie v školskej praxi.