Výtvarné techniky a média predstavujú výtvarné činnosti a praktické výtvarné realizácie v plošnom stvárnení zvolených námetov. Cieľom je snaha o čo najzaujímavejšie kombinovanie viacerých maliarskych a kresebných techník do jednej výtvarnej  kompozície.