Grafický dizajn sa zaoberá výtvarnou činnosťou v umeleckej oblasti, pedagogickej praxi, reprodukčnej tvorbe. Podstatou je tvorba grafických listov - (voľných a úžitkových), ktorých technologický princíp spočíva na vytvorení tlačovej matrice a jej ďalším rozmnožením - ručným a tlačiarenským spôsobom.