Zvládnuť pravidlá hier, metodika nácviku, technika herných činností a ich uplatnenie v hre. Naučiť sa pravidlá každej hry.