Tento kurz Vás oboznámi s teóriou náučného textu, prejdeme cez zákutia učenia sa z textu, zameriame sa na aktuálne učebné prostredia a na využitie elektronického učebného textu, spoznáme zásady hypertextu a tvorby hypertextových dokumentov.