Neurológia -Podať bazálne poznatky o anatómii, histológii a fyziológii nervového systému a taktiež oboznámiť študentov o neurológii v systéme medicínskych vied, o najčastejších neurologických ochoreniach a o význame poznatkov z neurológie pre špeciálnych pedagógov.

Psychiatria - Podať základné vedomosti z odboru psychiatria s cieľom poukázať na najčastejšie psychopatologické javy, s dôrazom na diagnostiku a terapiu psychických porúch. zároveň. Zároveň poukázať na možnosti podpornej psychoterapeutickej činnosti špeciálnych pedagógov.