Obsahom povinne voliteľného predmetu je nadobudnutie kompetencií v oblasti prác s multimédiami a hypermédiami. Študent sa oboznámi s potrebnými teoretickými poznatkami v oblasti multimédií. Bude schopný ovládať moderné digitálne nástroje využiteľné v pedagogickej praxi.  Študent sa naučí pracovať s potrebným hardvérom a s grafickými, video a audio nástrojmi 3.0 v oblasti primárnej edukácie po technickej stránke s dôrazom na didaktické využitie.