Termín finalizácie Vašich kurzov sa blíži - 15.5.2020!!!! Po tomto termíne nebudem úpravy akceptovať.


Externisti!!!!

Teším sa z Vašej práce! Ste šikovní aj bezo mňa...
Prosím tých, ktorí zatiaľ nič nemajú (ja viem, že je ešte čas), aby mi do úvodu napísali jedno slovo - OK.
Aby som mala istotu, že všetci viete, aká je Vaša úloha v tomto kurze.
15.4.2020


Skúste urobiť zadanie. Je to veľmi jednoduché, vyskúšajte, ak sa nepodarí, vložíme video. 

Postup:

1. zapnúť upravovanie

2. pridať aktivitu alebo zdroj

3. v menu aktivity posledná - Zadanie - kliknúť, pridať

4. názov zadania (uvidí ho Váš fiktívny študent)

5. opis zadania - napíšte, čo má študent urobiť...napr. nájsť webové stránky s podobnou tematikou ai.

6. modrá šípka - možnosť priložiť súbor - napr. omaľovánku...

7. nastaviť dokedy odovzdať

8. uložiť.

THE END :)


Super!!!!!
Vidím, že ste niektorí zvládli už aj zadania podľa môjho návodu. To bude všetko!!!! Pekné a zmysluplné kurzy obsahujúce:
1. Úvod - privítanie cieľovej skupiny, pre ktorú je kurz určený.
2. Vložené web stránky súvisiace s Vašim kurzom.
3. Vložené akékoľvek súbory súvisiace s Vašim kurzom.
4. Zadanie, resp. zadania - môže ich byť aj viac - súvisiace s Vašim kurzom určené cieľovej skupine.
Kurzy MUSIA byť hotové do 15.5.2020. Po tomto termíne ich ohodnotím a spolu s úlohami doc. Petrasovej zhodnotíme a zapíšeme do MAIS.
Milé študentky, milí študenti!

Robíte krásne kurzy. Mám z Vás radosť :)

Verím, že Vám tutoriály pomohli. Budeme natáčať ďalšie, aby ste mohli vkladať a vytvárať aj zadania a testy. 

Ak niečomu nerozumiete píšte. Náš predmet sa budeme snažiť ukončiť v pôvodnom termíne, lebo ukazuje sa, že to zvládate aj dištančne. Tým viac sa Vám vytvorí priestor pre ďalšie predmety, keď sa situácia vráti do normálu. Verme, že to bude čím skôr.
Želám Vám pevné zdravie, dávajte na seba pozor !!!!
Jana Burgerová

Táto kategória slúži na nácvik tvorby kurzov v rámci predmetov IKT.